Modlitwa do NMP

with Brak komentarzy

Modlitwa do NMP Gwiazdy Nowej Ewangelizacji

(św. Jan Paweł II)

 

Maryjo, w poranek pięćdziesiątnicy wsparłaś Swą modlitwą początek ewangelizacji, podjętej przez apostołów za sprawą Ducha Świętego.
Także dzisiaj, w czasach niepokoju i nadziei, otaczaj nieustanną opieką i prowadź Kościół, który spełniając nakaz Chrystusa Pana niesie dobrą nowinę o Zbawieniu ludziom i narodom, we wszystkich zakątkach ziemi.
Wskazuj nam drogi życia, umacniaj w godzinie próby, abyśmy dochowując wierności Bogu i człowiekowi umieli z pokorą i odwagą przekazywać (…) umysłom i sercom wszystkich ludzi radosną wieść o Chrystusie, Odkupicielu człowieka.
Maryjo, Gwiazdo Nowej Ewangelizacji,
Prowadź nas! Amen.