Rozmowa z wielkopostnym Rekolekcjonistą

with Brak komentarzy

Rozmowa z wielkopostnym Rekolekcjonistą

Kim jest prefekt? Czy ma on swoje własne pasje? Jak można dołączyć do Ruchu Światło – Życie? Czy rekolekcje mogą przemienić człowieka? Na te i inne pytania odpowiada ksiądz prał. dr Piotr Kandefer.

 

Mateusz: Co skłoniło Księdza do służby Bogu?
Ks. Piotr: Trudne pytanie. Co mnie skłoniło? To jest trudna rzecz do powiedzenia. Każdy ksiądz wierzy, że Pan Bóg go powołuje do swojej służby. Powołanie poznaje się poprzez wiarę. Jest to przekonanie, które nosi się w sercu, że Pan Bóg chce, bym był księdzem. Ja, jako młody chłopak zaangażowany byłem w Ruch Światło – Życie bardzo mocno, myślę, że to też wpłynęło na moją decyzję, jeździłem na rekolekcje oazowe, co roku byłem animatorem.
Ola: Jak długo jest Ksiądz osobą duchowną?
Ks. Piotr: Księdzem jestem od 1994 roku, czyli ile lat?
Mateusz: 19.
Ks. Piotr: 19 lat.
Mateusz: Na czym polega praca prefekta, czy Ksiądz mógłby nam przybliżyć to zagadnienie?
Ks. Piotr: Prefekt w Seminarium jest wychowawcą. Seminarium, jest czymś więcej niż uczelnią. Jest to instytucja wychowawcza, która przygotowuje do kapłaństwa. W związku z tym to wychowanie seminaryjne nie polega tylko na zdobywaniu określonego zasobu wiedzy filozoficzno-teologicznej, ale w seminarium człowiek także jest wychowywany w wierze. Praca wychowawcza obejmuje kształtowanie pewnych walorów ludzkich i umiejętności duszpasterskich. Stąd nie potrzeba tylko nauczycieli, ale potrzeba tez wychowawców i właśnie prefekt jest takim człowiekiem, który spełnia podobną rolę jak wychowawca. Seminarium nie jest szkołą, do której przychodzi się na kilka godzin. W seminarium praca wychowawcza ma inny charakter i trwa 24 godziny na dobę.
Mateusz: Ile lat trwa nauka w Seminarium?
Ks. Piotr: Całe kształcenie obejmuje okres 6 lat.
Ola: Wiemy, że Ksiądz był moderatorem Ruchu Światło – Życie. Mówiąc o tej wspólnocie chcielibyśmy się dowiedzieć więcej na ten temat.
Ks. Piotr: Moderatorem jestem 6 lat. Po ukończeniu studiów specjalistycznych w Lublinie w 1999 roku wróciłem do diecezji, gdzie zostałem mianowany moderatorem Ruchu Światło – Życie. Formuje on do dojrzałości chrześcijańskiej, nie tylko młodzież, ale też rodziny. Moderatorem jest kapłan, który kieruje tym Ruchem, oczywiście nie sam, gromadząc tzw. Wspólnotę Diakonii Ruchu, czyli kapłanów i osoby świeckie. Moderator Ruchu, to też taka osoba, która odpowiada za jego właściwy przebieg. Ruch Światło – Życie, jest podzielony na pewne etapy. Trwa wiele lat. Jest Formacja Dzieci Bożych, Formacja Oazy Nowej Drogi, Oazy Nowego Życia, która trwa 9 lat, ale też jest i formacja dla dorosłych i dla rodzin. Moderator czuwa również nad przebiegiem tego procesu formacyjnego i jest odpowiedzialny za właściwe uformowanie Diakonii Wychowawczej.
Mateusz: Jak ksiądz zachęca do wstąpienia do Ruchu Światło – Życie?
Ks. Piotr: W Ruch Światło – Życie zasadniczo wchodzi się na zasadzie uczestnictwa w rekolekcjach ewangelizacyjnych. Są to takie rekolekcje, które doprowadzają do decyzji oddania swojego życia Panu Jezusowi. Oprócz tego młodzież wchodzi w oazy jako członkowie wspólnot liturgicznych, czyli scholi, ministrantów.
Ola: Młodzież interesują różne religie. Czy ksiądz stara się rozmawiać z nimi na te trudne tematy?
Ks. Piotr: W seminarium rozmawiam na różne tematy, czasem bardzo trudne, nie tylko w zakresie innych religii, bo jest to temat poboczny. Te trudne tematy dotyczą duszpasterstwa, życia kościoła i jego zadań. Natomiast, kiedy byłem katechetą przez 4 lata w Zespole Szkół Technicznych w Przemyślu, to owszem takie pytania się zdarzały. Większym jednak problemem była zupełna obojętność na sprawy religijne, niż zainteresowanie innymi religiami.
Mateusz: Prowadzi ksiądz również rekolekcje w naszej parafii. Wczoraj mówił ksiądz o bezwarunkowej miłości Bożej. Czym dla Księdza jest miłość Boża?
Ks. Piotr: Staram się kochać Pana Jezusa. Jaki sens miałoby życie bez pełnego oddania się Panu Jezusowi? Żadnego, prawda? Staram się Go kochać, więc to nadaje sens mojemu życiu. Myślę, że w ten sposób należy na to patrzeć.
Ola: Jakie są dla Księdza ważne tematy, które należy poruszać podczas rekolekcji?

Ks. Piotr: Zasadniczo rekolekcje parafialne dotykają podstawowych prawd wiary. W tym roku zdecydowaliśmy, że to będą trzy dotyczące „Bożej miłości”, „zbawienia” i „kościoła”. Mogą dotykać także innych tematów związanych z wiarą, w zależności od potrzeb wspólnoty, od rozmowy z księdzem proboszczem, od jakiegoś tematu, który proponuje Kościół na dany rok. Mamy Rok Wiary, więc dotykamy bliskich tym wydarzeniom, dziejącym się w kościele tematów. W poprzednich latach była Peregrynacja Krzyża Papieskiego, więc rekolekcje dotyczyły „tajemnicy krzyża”. Myślę, że są takie tematy, które zawsze są aktualne np., dotyczące „sakramentów świętych”, „cnót wiary”, „nadziei” i „miłości”.
Mateusz: Czy uważa Ksiądz, że rekolekcje odgrywają dużą rolę w życiu każdego człowieka?
Ks. Piotr: Rekolekcje są spotkaniem ze Słowem Bożym, więc są okazją do nawrócenia, by pogłębić swoją wieź z Panem Bogiem. Jeśli rozmawiamy o rekolekcjach, to trzeba też mieć świadomość, że rekolekcje to nie tylko rekolekcje parafialne. Są też inne formy spotkań rekolekcyjnych: Rekolekcje zamknięte, które są organizowane przez Ruch Światło – Życie oraz przez Ruch Apostolstwa Młodzieży. Na Rekolekcje zamknięte, wyjeżdża się do Domu Rekolekcyjnego i przez tydzień jest milczenie. Ma się kapłana, który jest przewodnikiem duchowym, wysłuchuje się konferencji i z nikim się nie rozmawia. Jest to szczególna forma rekolekcji, wymyślona przez św. Ignacego Loyolę.
Ola: Ma Ksiądz jakieś zainteresowania, a może uprawia jakiś sport?
Ks. Piotr: Zainteresowań mam wiele. W zeszłym roku miałem akwarium. Chętnie jeżdżę na rowerze i uprawiam turystykę pieszą również na bieszczadzkich szlakach.
Mateusz: Co dla Księdza w życiu ma najważniejszą wartość?
Ks. Piotr: Staram się, żeby Pan Bóg był dla mnie najważniejszy. Na drugim miejscu człowiek, który jest obok mnie, ten potrzebujący Słowa Bożego. I myślę, że to wszystko dopełnia się w tych dwóch rzeczywistościach, Bogu i Człowieku.
Ola i Mateusz: Dziękujemy za rozmowę, szczęść Boże!
Ks. Piotr: Dziękuje, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.

Wywiad przygotowali uczestnicy warsztatów dziennikarskich w Ustrzykach Górnych 08.03 – 10.03.2013 r., poprowadzili: Aleksandra Szkotak, Mateusz Kucharczyk uczniowie kl. III gimnazjum w Lutowiskach.