Poświęcenie placu w Mucznem 2013

with Brak komentarzy

Św. Hubert zamieszka w Mucznem

Antoni Derwich

 

 

 

 

 

 

 

11 listopada b.r. w Mucznem (parafia p.w. św. Anny w Ustrzykach Górnych) poświęcono plac na którym powstanie kościół filialny p.w. św. Huberta. Poświęcenia dokonał Jego Ekscelencja abp Józef Michalik, Mszę św. sprawował Dziekan ks. Andrzej Majewski w asyście proboszcza ks. Marka Typrowicza i zaproszonych księży. Uroczystość ta miała miejsce w Narodowym Dniu Niepodległości. Znaczenie Święta podniósł w ciekawym kazaniu ks. Andrzej Majewski.

 

Muczne to mała osada leśna, ukryta w lasach u podnóża Bukowego Berda, 10 km od Stuposian, w gminie Lutowiska. Atrakcyjności osadzie przydaje położenie w Leśnym Kompleksie Promocyjnym „Lasy Bieszczadzkie” i przy granicy z Bieszczadzkim Parkiem Narodowym.

Osadnictwo terenów nad górnym Sanem sięga XV-XVI wieku. Na gruntach wsi Dźwiniacz Górny, powstał przysiółek Muczne, gdzie w połowie XIX zaczęto wytwarzać potaż. Potasznia zlokalizowana była w miejscu gdzie powstanie kościół. W okolicznych wioskach powstawały cerkwie obrządków wschodnich. W osadach nad górnym Sanem, pierwszy kościół wybudowano w Dźwiniaczu Górnym w XVII w., (który wkrótce został zniszczony) – następne dopiero na początku XX w; w Tarnawie Niżnej, Sokolikach i w Siankach. W Mucznem, oprócz kilku domów funkcjonowała stacyjka kolejki leśnej. Nieopodal na Jasieniowie istniała gajówka Brenzberg. Zbliżający się w 1944 r. front przyniósł w najbliższej okolicy zagładę blisko 300 osobom (w tym 74 na Brenzbergu) – zamordowanym głównie przez UPA i bojówki OUN a dzieła zniszczenia dopełniły wysiedlenia pozostałych osób do Związku Sowieckiego. Dopiero na początku lat 70-tych XX w. leśnicy zaczęli budowę pierwszych domów. Powstały dwie osady, leśna – Muczne i ferma hodowlana w Tarnawie Niżnej. Z czasem, w osadach – w prowizorycznych pomieszczeniach – znalazły miejsce kaplice rzymskokatolickie…

Przed kilkoma laty, Ks. Arcybiskup święcąc kościół w pobliskiej Tarnawie Niżnej powiedział słowa, które stały się inspiracją do budowy świątyni tutaj, w Mucznem. Zamysł znalazł oddźwięk wśród wiernych, a ponieważ znaczną część mieszkańców osady stanowią leśnicy więc ustalono, że najodpowiedniejszym świętym pod którego wezwaniem kościółek zaistnieje, będzie św. Hubert – jeden ze świętych, patronujących  leśnikom i myśliwym. Drewniana architektura i stosowna symbolika wnętrza pozostaną w harmonijnym układzie z symbolem – Patronem.

Świątynia to jedno z ogniw spajających Słowem Bożym wiernych i stan kapłański w jeden Kościół święty. Świątynia jest też znakiem w przestrzeni, świadczącym wszystkim o obecności Chrystusa. Kościół to nie tylko periodycznie odwiedzany dom modlitwy ale także zwornik inicjatyw kulturotwórczych lokalnej społeczności, miejsce pielęgnacji tradycji i patriotyzmu, kształtowania postaw moralnych młodzieży, czy też miejsce pomocy rodzinom.

Fałszywe obawy o niską frekwencję w bieszczadzkich świątyniach wygłaszają wszelkiej maści kościelni oponenci, wyliczając: ileż to m² powierzchni kościoła przypada na jednego wiernego? Eskalacja niechęci do Kościoła jest uwidaczniana na różnych płaszczyznach i przy zastosowaniu różnych metod. Składając serdeczne:  Bóg zapłać! – za poświęcenie placu budowy nowego kościółka w Mucznem, za nieustającą troskę, życzliwość i wszelką pomoc, zapewniamy Jego Ekscelencję o wierności, wielkim szacunku, niosąc jednocześnie w modlitwach prośby do Opatrzności o zdrowie i wytrwałość dla Księdza Arcybiskupa.

Szczęść Boże!

{ppgallery}stories/muczne_posw_placu{/ppgallery}