Opłatek i Nowenna – grudzień 2013

with Brak komentarzy

 

 

 

Opłatek i Nowenna

Antoni Derwich

W sobotę, 28 grudnia 2013 r. w kościele parafialnym św. Anny, spotkaliśmy się na modlitwie w ramach comiesięcznej nowenny do błogosławionego Jana Pawła II. Uroczystości przewodniczyli księża naszej parafii: ks. proboszcz Marek Typrowicz i wikary ks. Mariusz Niemiec. Muzyczną i wokalną stroną liturgii zajął się związany z Bieszczadami harcerski zespół „Wołosatki”.

 

W liturgii słowa zaczerpniętej ze Święta Świętej Rodziny usłyszeliśmy tekst Ewangelii według św. Mateusza o ucieczce świętej Rodziny do Egiptu. W pierwszym czytaniu mędrzec Syracydes pouczył nas: „Kto jest posłuszny Bogu, czci swoich rodziców” a w drugim czytaniu św. Paweł Apostoł w liście do Koryntian określił chrześcijańskie zasady życia rodzinnego. Powyższe teksty są adekwatne do czasów nam współczesnych, kiedy to dotyka nas głęboki kryzys funkcjonowania rodzin, wywołany presją ideologii zła.

Gorącym orędownikiem godności życia rodzinnego pozostawał Jan Paweł II, o którego rychłą kanonizację się modlimy.

Po nabożeństwie w Domu Rekolekcyjnym (w Ustrzykach Górnych) miało miejsce spotkanie opłatkowe. Księża, parafianie – w tym członkowie Akcji Katolickiej – łamiąc się opłatkiem, życzyli sobie wzajemnie pomocy Opatrzności w rozwiązywaniu trudności życia rodzinnego, zdrowia i wszelkiego dobra. Świadectwa wiary, wspomnienia zwyczajów bożonarodzeniowych, przeplatane śpiewaniem kolęd – dopełniły spotkania.

 

{ppgallery}stories/oplatekinowenna2013{/ppgallery}