Odpust w Ustrzykach Górnych 2014 – zakotwiczyć w Bogu

with Brak komentarzy

 

 

Zakotwiczyć w Bogu

Joanna Pełdiak

Kiedy wierni się modlą, zdobywają serce Boga, dla którego nie ma nic niemożliwego (św. Jan Paweł II)

„Na niwie serc ludzkich Bóg zasiewa ziarno i patrzy, jak gospodarz, czy gleba będzie urodzajna i spogląda fachowym okiem kto i jaki przyniesie plon”, tymi słowami ks. Zenon Bieszczad, główny celebrans Mszy świętej, rozpoczął słowo Boże, skierowane do wiernych, zgromadzonych w sobotni wieczór w kościele parafialnym w Ustrzykach Górnych, na podwójnej uroczystości. Odpustowi parafialnemu, ku czci patronki kościoła św. Anny, towarzyszyła comiesięczna nowenna przy relikwiach krwi św. Jana Pawła II.

 

Oprawę muzyczną zapewniła młodzież z Ruchu Apostolstwa Młodzieży, która przeżywała również swoje rekolekcje. Duchowny w charakterystycznej sobie poetyckiej formie odwołał się do ludzkich sumień, tych które sprzeniewierzają się podstawowym wartościom. „Nowinki XXI wieku przesłaniają często, to co najważniejsze, co sprawia, że to okrutne czasy dla wychowania i dla wartości. Czasy, w których żyjemy wielokrotnie wypaczają sens wolności…, mówił ks. Zenon,  …myląc ją ze swawolą, a miłość, to często przyzwolenie na róbta co chceta…. Dzisiejszemu światu potrzebna jest rewolucja, nie militarna, ale ta dotycząca świata wartości”. Jej miejsce to serce każdego człowieka, któremu zostały wpojone wzorce postępowania, normy, wartości. Należy je dopuścić do głosu, nadać im właściwe miejsce, aby wychowanie człowieka wartości było możliwe.

Nowo mianowany papież Franciszek już u początków swego pontyfikatu, zaapelował do chrześcijan, aby powrócili do źródeł, a więc do Chrystusa. Jan Paweł II, Papież Wartości, podkreślał fakt, że „wartości są podstawą, która nie tylko decyduje o życiu, ale także określa linie postępowania i strategie, które budują życie w społeczeństwie. Nie można oddzielać od siebie wartości osobistych i wartości społecznych, …nie można żyć w niekonsekwencji: wymagać od innych i od społeczeństwa, a samemu prowadzić życie tak, jakby wszystko w nim było dozwolone”.. Dlatego apel, który kieruje do młodzieży ma ogromne znaczenie wychowawcze: „ …musicie od siebie wymagać, nawet gdyby inni od was nie wymagali”. Wymaganie od siebie to podejmowanie wyborów i decydowanie czy chcę, aby wartości, takie jak: prawda, sprawiedliwość, dobroć, miłość, stały się treścią mego życia. Stąd wzór Św. Anny, który towarzyszy nam przez wieki, jako  oddanej żony, matki, kobiety, która dzięki łasce modlitwy i zawierzeniu Bogu doczekała się potomstwa. Dlatego na zakończenie swej mowy, duchowny, zadał zgromadzonym pytanie: Dlaczego mówisz, że wszystko się wali, skoro się nie modlisz? Dlaczego nie chcesz zakotwiczyć w Bogu?…

Odpowiedź usłyszały już tylko świątynie sumień zasłuchanych parafian, turystów i gości… Tego wieczoru, ten niewielki kościółek ożył modlitwą swoich wiernych. Jego wnętrze wypełniło się szczególną energią, której źródłem było poczucie wspólnoty z innymi, znanymi i obcymi ludźmi, których przywiodły ich osobiste intencje. Klęcząc u stóp Matki Bożej i św. Jana Pawła, wszyscy byliśmy równi. To ta znamienna wartość dodana każdej nowenny, dająca moc do codziennych starć z życiem.

 

 

{ppgallery}stories/odpusty/ustrzyki2014{/ppgallery}