Zamawianie intencji Mszy św.

with Brak komentarzy

 

 

Intencje Mszy św. można zamawiać osobiście u kapłana przed lub po Eucharystii.


Istnieje także możliwość zamówienia intencji Mszy św. drogą internetową

1. Na podany adres mailowy należy wysłać intencję wraz z proponowanym terminem: typrowiczm@op.pl

2. Potwierdzenie terminu odprawienia Mszy św. zostanie przesłane drogą internetową.

3. Konto na które można złożyć ofiarę za zamówioną intencję Mszy św.:

    Bank Zachodni WBK

    Nr konta: 94 1500 1490 1014 9002 1684 0000

    (W tytule przelewu proszę napisać potwierdzoną przez kapłana datę Mszy św.)

    4. W razie wątpliwości proszę o kontakt: ks. Marek Typrowicz, tel. 606 792 983