Wybór oferty na realizację przyłącza ciśnieniowego i pompowni ścieków

with Brak komentarzy

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z 23.10.2016r. na budowę przyłącza ciśnieniowego i pompowni wpłynęły 3 oferty ważne. Jako najkorzystniejsza wybrana została oferta firmy:
Usługowy Zakład Instalacji Wod. Kan. Co i Gaz Gaweł Mirosław, Palikówka 199, 36-073 Strażów.

Dziękuję wszystkim, którzy złożyli oferty za zainteresowanie.