Ogłoszenia – 1 Niedziela Wielkiego Postu

with Brak komentarzy

Ogłoszenia – 1 Niedziela Wielkiego Postu, A – 5.03.2017 r.

  1. Dzisiaj pierwsza niedziela miesiąca (w Pszczelinach zmiana tajemnic różańcowych). Modlimy się za Seminarium Duchowne w Przemyślu.
  2. We środę modlimy się w intencji kobiet.
  3. Zachęcamy do udziału w nabożeństwach Wielkiego Postu, czyli w Gorzkich Żalach i w Drodze Krzyżowej. Udział w tych nabożeństwach jest znakiem naszej wielkiej wiary w zbawcze działanie Chrystusa w Liturgii Kościoła.
  4. W niedzielę Gorzkie Żale z wystawieniem Najśw. Sakramenu:  Ustrzyki Górne –  Gorzkie Żale przed pierwszą Mszą św.- 7:20, Pszczeliny –  Gorzkie Żale – 9:30, Muczne – Rozpoczęcie Gorzkich Żali przed Mszą św. (Pobudka: „Gorzkie Żale Przybywajcie”), a część po Mszy św. , Tarnawa N. –część Gorzkich Żali po Mszy św.
  5. W piątki Droga Krzyżowa, za odprawienie której można zyskać odpust zupełny:                                  Ustrzyki Górne – 17:00, Pszczeliny – 16:00, Tarnawa – 16:00, Muczne – 17:00
  6. Można nabyć tygodnik „Niedziela” i miesięcznik „Nasza Arka”.
  7.  Dziękuję rodzinom za dyżur w kościele (Ustrzyki – dziękuję rodz. Kowalczyk i proszę rodz. Lidke). (Pszczeliny – dziękuję rodzinie Wojtaszek i proszę kolejną rodz. o dyżur). ( Muczne – dziękuję rodz. Szkotak i proszę – P. Kuźniewską). (Tarnawa  –  dziękuję dyżurnym za opiekę nad kościołem)