1. Proszę wypełnić poniższy formularz składając zamówienie na intencję mszalną.
2. Potwierdzenie terminu odprawienia Mszy św. zostanie przesłane e-mailem.
3. Konto na które można złożyć ofiarę za zamówioną intencję Mszy św.:

Bank Zachodni WBK
Nr konta: 94 1500 1490 1014 9002 1684 0000
(W tytule przelewu proszę napisać potwierdzoną przez kapłana datę Mszy św.)

4. W razie wątpliwości proszę o kontakt: ks. Marek Typrowicz, 606 792 983


Dane osoby zamawiającej

Imię i nazwisko

Adres e-mail

Deklarowana ofiara za tę intencję

Zamówienie intencji

Proponowany termin odprawienia Mszy

Treść intencji mszalnej