Msze Św. – Tarnawa

with Brak komentarzy

Porządek niedzielnych Mszy świętych w ciągu roku
w kościele p. w. Serca Jezusowego w Tarnawie Niżnej


styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj – 11:15

czerwiec – 11:15

lipiec, sierpień  – 10:45

wrzesień, październik – 12:15

listopad – grudzień – 11:30