Życzenia Wielkanocne!

with Brak komentarzy

Życzenia Wielkanocne.

 

Drodzy Parafianie i Przyjaciele naszej Parafii!

Wielki Post w tym roku był rzeczywiście postem, to był czas rezygnacji z naszej wolności, to był czas podporządkowania się ograniczeniom. Nasza wiara mówi nam o konieczności wejścia w Przymierze z Bogiem. Każdy z nas wierzących pragnie przyjąć to, co Pan Bóg nam proponuje.

Życzę, by Chrystus Pan Zmartwychwstały sprawił, aby każdy z nas spotkał w tych dniach Chrystusa tak jak Maria Magdalena i jak Jego Uczniowie w Wieczerniku. Oby On napełnił nas taką mocą, aby można było rozpocząć nowe życie z Zmartwychwstałym Panem. Oby Pan przemienił nasz świat na lepszy.

Proboszcz

Ks. Marek Typrowicz