Prośba

with Brak komentarzy

  „Pójdźcie do Mnie wszyscy utrudzeni i obciążeni, a Ja was pokrzepię”. Te słowa naszego Mistrza z Nazaretu pozwalają z nadzieją patrzeć w przyszłość w tym trudnym czasie epidemii.

         Pragnę wszystkim Dobroczyńcom i Sympatykom Parafii Ustrzyki Górne i Domu Rekolekcyjnego oraz Miłośnikom gór serdecznie podziękować za wszelką pomoc duchową i materialną nie tylko w czasie epidemii, ale też na co dzień.

         Zarazem zwracam się z serdeczną prośbą o pomoc materialną, byśmy mogli przetrwać ten czas. Do tej pory nasza Parafia i Dom Rekolekcyjny utrzymywał się z znacznej części z ofiar wiernych i ze środków pochodzących z funkcjonowania domu. Niech Dobry Bóg wynagrodzi wszystkie szlachetne serca, które nas wspierają. Niech Bóg w Trójcy Świętej Jedyny ześle na Was obfite błogosławieństwo, a Maryja Królowa Polski niech zawsze czuwa nad Waszym życiem. (nr konta parafii: 30862100072001000378330001)

Ks. Marek Typrowicz