Akcja Katolicka oddział Ustrzyki Górne

„Trzeba darzyć zaufaniem ludzi świeckich, jest w nich bowiem wielki potencjał dobrej woli, kompetencji i gotowości służenia” Jan Paweł II
Parafialny odział Akcji Katolickiej p. w. Św. Anny w Ustrzykach Górnych powstał 14.05.2012 r., uchwałą nr 2/III/2011 zarządu Diecezjalnego instytutu Akcji Katolickiej Archidiecezji Przemyskiej.

Prezes – Krystyna Wojtanowska
Z-ca prezesa – Antoni Derwich
Sekretarz – Małgorzata Prokopiak-Młynarczyk
Skarbnik – Helena Gądek
Parafialny asystent kościelny – Ks. Marek Typrowicz

Celem Akcji Katolickiej jest pogłębianie formacji chrześcijańskiej oraz organizowanie bezpośredniej współpracy katolików świeckich z hierarchią kościelną w prowadzeniu misji apostolskiej Kościoła.

Akcja Katolicka realizuje swoje cele poprzez:

1) pogłębienie życia religijnego, moralnego, intelektualnego i kulturalnego oraz ukierunkowanie na zadania apostolskie;
2) przenikanie wartościami ewangelicznymi życia społecznego;
3) zajmowanie stanowiska w sprawach publicznych Kościoła, a zwłaszcza reagowanie na zagrożenia wiary i moralności chrześcijańskiej: w diecezji, po uzgodnieniu z biskupem diecezjalnym; na szczeblu krajowym, w porozumieniu z Krajowym Asystentem Kościelnym;
4) angażowanie się w formację dzieci i młodzieży;
5) kształcenie działaczy katolickich i przygotowywanie ich do aktywności w życiu społecznym, gospodarczym, kulturalnym i politycznym.

Akcja Katolicka zobowiązana jest do comiesięcznych spotkań na których poruszane są problemy w parafii, organizacje festynu katolickiego, jest także zobowiązana do wyjazdów na jesiennie i wiosenne dni skupienia.