Papieskie ślady w naszej parafii

ks. Marek Typrowicz

Bliskość czystej natury, to szansa na obcowanie z Bogiem. Tutaj, z dala od zgiełku świata, można łatwiej przeżywać z Nim spotkanie. Doświadczał tych przeżyć duszpasterz młodzieży i zapalony turysta ks. Karol Wojtyła (św. Jan Paweł II), ucząc młodych miłości do Boga i ukazując Jego ślady w bogactwie bieszczadzkiej przyrody. Latem 1953 r. przybył do wyludnionych Ustrzyk Górnych z młodzieżą i 5 sierpnia weszli na Tarnicę (najwyższy szczyt polskich Bieszczadów – 1346 m n.p.m). Dla upamiętnienia tamtej wyprawy Ojca Świętego Jana Pawła II, jak też III Pielgrzymki do Ojczyzny (08.06.1987 r.) na szczycie Tarnicy został w 1987 r. umieszczony ponad siedmiometrowy, metalowy krzyż. Od tego momentu, w Wielki Piątek do krzyża pielgrzymuje nawet kilkutysięczna rzesza pątników odprawiając Drogę Krzyżową. Krzyż przetrwał do 2000 r., kiedy to został wymieniony na nowy.

 

krzyz tarnicaWędrówki po Bieszczadach pozostawiły w pamięci przyszłego Świętego na pewno miłe wrażenia, skoro, jako Papież Jan Paweł II miał wielkie pragnienie przybyć tutaj ponownie w 1997 r. podczas piątej pielgrzymki do Ojczyzny. W celu odpowiedniego ugoszczenia Ojca Świętego przygotowano jeden z pokoi w Domu Rekolekcyjnym w Ustrzykach Górnych. Na wieść o tym nieoficjalnym wydarzeniu 9 czerwca 1997 r. przed ośrodkiem zgromadziło się wiele osób, które miały nadzieję witać Papieża – Polaka, mającego przybyć śmigłowcem do Ustrzyk Górnych. Niestety Ojciec święty przeleciał śmigłowcem nad Bieszczadami udzielając błogosławieństwa, ale ze względu na opóźnienie nie mógł wylądować w Ustrzykach Górnych.

Album z fotografiami bliskich Papieżowi miejsc w Bieszczadach przekazali parafianie podczas najbliższej pielgrzymki do Watykanu. W 2003 r. w czasie wizyty biskupów polskich, Ojciec Święty wyraził pragnienie odwiedzenia dwu miejsc w Archidiecezji Przemyskiej, jednym z wymienionych były Ustrzyki Górne.