XII Dzień Papieski

with Brak komentarzy

„Rodzi­na Bo­giem sil­na, sta­je się siłą człowieka i całego narodu” Jan Paweł II

Ewelina Kajdas

Dnia 14 października 2012 r., obchodziliśmy w naszej ojczyźnie XII Dzień Papieski pod hasłem: „Jan Paweł II – Papież rodziny”. W ramach tego wyjątkowego wydarzenia odbyła się Pielgrzymka Młodzieży do Bazyliki Archikatedralnej w Przemyślu, w której wzięła udział również młodzież klas gimnazjalnych ze szkół w Lutowiskach i Czarnej. Organizatorem wyjazdu był ksiądz Roman Kocaj – katecheta z parafii w Czarnej pomocą służyli ksiądz Paweł Kaszuba katecheta oraz pani pedagog Joanna Pełdiak z Lutowisk. W ten dzień licznie zgromadzone delegacje grup parafialnych z całej archidiecezji, łączyły się we wspólnej modlitwie, karmiąc swoje dusze pięknem tej uroczystości, która miała umocnić naszą wiarę i pokazać, że chociaż jesteśmy z różnych miejsc to potrafimy się jednoczyć przed obliczem Boga. Dzisiaj często zapominamy o umacnianiu swojej wiary oraz o jej pogłębianiu. Dla niektórych jest to śmieszne, inni uważają, że istnieje coś ważniejszego od wiary w Boga, ale obecność podczas takiego wydarzenia ukazała nam młodym mającym omylne wyobrażenia na temat Kościoła, że czasem taka modlitwa i widok tych w gruncie rzeczy podobnych do nas modlących się w taki sam sposób jak my jest miłym doświadczeniem, świadectwem i umocnieniem.

W programie pielgrzymki przewidziano występ Diakoni Muzycznej  Archidiecezji Przemyskiej w Auli Wyższego Seminarium Duchownego. Chór na biało ubranych ludzi i wdzięczność w ich sercach za osobę Jana Pawła II, ukazująca się w pieśniach wychwalających Pana sprawiały, że każdy młody słuchał tego z zapartym tchem i z uśmiechem na twarzy.

Drugą, a zarazem najwspanialszą częścią spotkania było uczestnictwo w Eucharystii pod przewodnictwem ks. bpa Adama Szala, który w wygłaszanej homilii podkreślał ogromne znaczenie rodziny, jako dobra całego narodu. Przytaczając słowa bł. Jana Pawła II, „Bóg, który jest miłością i stworzył człowieka z miłości, powołał go także do miłości”, zwrócił szczególną uwagę na powołanie człowieka do życia we wspólnocie. Cały obrzęd mszy św. miał niezwykle podniosły charakter. Każdy chciał usłyszeć jak najwięcej i uczestniczyć w tej mszy całym sobą. Msza św. zakończyła się przepięknym obrzędem przekazania światła, w którym miałam zaszczyt uczestniczyć. Odebranie światła odczułam, jako wręczenie mi w sposób zupełnie inny niż można sobie wyobrazić, promyka nadziei i małego światełka w tunelu, gdy miewam czasem jak każdy gorsze dni.  Światło jest symbolem pokoju i nadziei. Sam Jan Paweł II mówił: „Nadzieja za­wiera w so­bie światło moc­niej­sze od ciem­ności, ja­kie pa­nują w naszych sercach”.

Ostatnim punktem naszej pielgrzymki było zwiedzanie Muzeum Archidiecezjalnego w Przemyślu. Kolekcja muzealna powstawała od 1902 z inicjatywy bp. Józefa Sebastiana Pelczara, który rozpoczął wtedy swoją posługę pasterską. Dzisiaj można tam zobaczyć obrazy, stare pergaminy, ołtarze, posągi, naczynia święte, przybory kościelne i inne zabytki. Ponadto można tu także zobaczyć zbiór pamiątek związanych z osobą Jana Pawła II.

Moje uczestnictwo w tym dniu znacząco wpłynęło na moją osobowość. Skłoniło do refleksji nad sensem modlitwy w życiu młodego człowieka, takiego jak ja, który dopiero wkracza w bramy odpowiedzialnego życia. Modlitwą może być dobre słowo, przyjazny gest, brak agresji, życzliwość i szacunek w stosunku do osób dorosłych. Żywą modlitwą może być każdy następny dzień, kiedy nieśmiało będziemy uchylać kolejne drzwi do naszego dorosłego życia. Warto o tym nie zapomnieć, bo Jan Paweł II przekazał słowami pełnymi miłości nam młodym przesłanie: „Wy jesteście moją nadzieją, wy jesteście nadzieją Kościoła”.