Wspominamy naszych bliskich zmarłych

with Brak komentarzy

Wspominamy naszych bliskich zmarłych

Oprac. Antoni Derwich


Ks. Franciszek Jarzyna był synem ziemi bieszczadzkiej – urodził się w Terce 11 lutego 1953 r. Po szkole powszechnej, ukończył rolniczą szkołę zawodową. Pracując już przy obsłudze rolnictwa, kontynuował zaocznie naukę w technikum rolniczym w Bakończycach pod Przemyślem. Po zdaniu matury wstąpił do Seminarium Duchownego w Przemyślu. Sześć lat później – 24 czerwca 1984 r. przyjął święcenia kapłańskie. Został wikariuszem w Rybotyczach, a następnie w Łączkach Jagiellońskich i Łowcach, skąd został przeniesiony do diecezji Łódzkiej i Kołobrzesko – Koszalińskiej. Po powrocie był przez kilka lat rezydentem w Woli Zarzyckiej i Łupkowie. Celem niesienia posługi kapłańskiej przybył do parafii pw. św. Anny w Ustrzykach Górnych 25 sierpnia 2007 r. Zmarł trzy i pół roku później. Jego ostatnie pożegnanie miało miejsce w naszym kościele parafialnym 22 lutego 2011 r.

Wieczne odpoczywanie racz zmarłym dać Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen.