Bieszczdzka nowenna

with Brak komentarzy

Bieszczadzka nowenna

Joanna Pełdiak

„W zdominowanym przez technikę świecie, któremu grozi zapomnienie o sacrum, w społeczeństwie zadufanym w swoją samowystarczalność świadectwo modlącego się człowieka jest jak promień światła pośród mroków”. Jan Paweł II

Od października 2012 roku, w kościele parafialnym w Ustrzykach Górnych odbywają się comiesięczne Nowenny za wstawiennictwem Jana Pawła II. Począwszy od tegorocznego Dnia Papieskiego parafianie, turyści, zaproszeni goście, uciekają się w modlitwie do błogosławionego Jana Pawła II, prosząc o potrzebne łaski. Miejsce, u podnóża najwyższego szczytu Bieszczadów, nie jest przypadkowe.

Było ono bliskie sercu Wielkiego Słowianina, który góry ukochał, w ich otoczeniu oddawał się kontemplacji i zadumie. Tutaj też spoczął po długiej wędrówce, w relikwiach krwi. W modlitwie oddajemy hołd naszemu Wielkiemu Rodakowi, którego teraz mamy tak blisko. Jan Paweł II, mówił, że „modlitwa jest skuteczną pomocą, dzięki której wzbogacamy naszą wiarę i czynimy ją zdolną do wydawania owoców, posiadającą moc i zdolność do ciągłego udoskonalania naszego życia – osobistego, rodzinnego i społecznego”. I rzeczywiście dla osób biorących udział w przygotowaniu tych modlitewnych spotkań, wyborze odpowiednich komentarzy zaczerpniętych z homilii Jana Pawła II, uczestniczących w oprawie liturgicznej mszy, dbających o oprawę artystyczną, owe przygotowania są wydarzeniem kontemplacji Boga, poprzez osobę błogosławionego Papieża. Inicjatywa ta, jak podkreślają duszpasterze „Domu Papieskiego” jest propozycją dla współczesnego człowieka, chrześcijanina, aby podjąć to wyzwanie intensywnej modlitwy, jest wypełnieniem woli Jana Pawła II, co do powrotu w Bieszczady. Według zamysłu Ks. Pawła inicjatywa comiesięcznych spotkań modlitewnych zwanych Nowenną za przyczyną bł. Papieża, ma wielkie znaczenie dla tego miejsca. Przede wszystkim jest spotkaniem się na Uczcie Eucharystycznej całych rodzin, parafian, mieszkańców tego pięknego zakątka Polski, jest szczególną modlitwą wspólnoty ludzi wierzących za siebie nawzajem, a także modlitwą wstawienniczą za tych wszystkich, którzy tej modlitwy za wstawiennictwem Matki Bożej Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i bł. Jana Pawła II potrzebują. przysyłając i składając swoje prośby i dziękczynienia. Jest ewangelizacyjną inicjatywą także dla dziesiątków tysięcy turystów przybywających w Bieszczady z Polski i zagranicy, dla których bł. Papież był i jest najwyższym autorytetem i niestrudzonym świadkiem wiary, a zarazem dla młodzieży Archidiecezji Przemyskiej, która w czasie wakacji przeżywa tutaj swoje rekolekcje. Jest wreszcie czasem modlitewnego przypomnienia nauczania papieskiego, które dzięki zaproszonym kapłanom i często ich świadectwu rozumienia i przeżywania go na nowo, przywraca wiarę i nadzieję we współcześnie pogubionym i zasypanym bezwartościowymi informacjami społeczeństwie. Chcemy także, w roku wiary, aby modlitwa płynąca z tego miejsca, pogłębiała treści dostępne w mediach, a za ich pomocą wzrastała wiara i porządkował się system wartości, jak nauczał Jan Paweł II. Dlatego też powstała strona Parafii i Archidiecezjalnego Domu, w przyszłości przewidziano także transmisję strumieniową (obrazu i dźwięku) za pomocą internetu dla tych, którzy nie mogą przyjechać na miejsce. Wspólna modlitwa ma moc, daje energię, odwagę do stawiania czoła trudnościom i zasadzkom współczesnego świata. Dzisiaj człowiek, rodzina, potrzebuje oparcia, krocząc dzień po dniu drogą swego powołania. Nie można go doświadczyć bez całkowitego oddania się, zawierzenia mocy Tego, który stoi ponad tym światem, ponad dobrem i złem, głupotą i zawiścią. Krocząc co dzień, przemierzając mnogość ścieżek, ocierając się o ludzkie losy i doświadczając całego wachlarza uczuć, zatrzymajmy się na chwilę, zaczerpnijmy oddechu. Niech tym oddechem, jak chciał Jan Paweł II będzie modlitwa, w rodzinie, parafii i wspólnocie. Modląc się, „zdobywamy serce Boga”, otrzymujemy w zamian miłość, a wtedy wszystko jest możliwe.

Jan Paweł II zajmuje w sercu każdego chrześcijanina szczególne miejsce. Uczestnicząc w Nowennach mamy okazję do zgłębiania jego nauki, kontemplacji jego słów, które są ponadczasowe i uniwersalne. Jan Paweł II, dla którego całe życie było modlitwą popieraną czynami, nawoływał: „Módlcie się i kształtujcie poprzez modlitwę swoje życie. „Nie samym chlebem żyje człowiek” i nie samą doczesnością, i nie tylko poprzez zaspokajanie doczesnych – materialnych potrzeb, ambicji, pożądań, człowiek jest człowiekiem… „Nie samym chlebem żyje człowiek, ale wszelkim słowem, które pochodzi z ust Bożych”. Jeśli mamy żyć tym słowem, słowem Bożym, trzeba „nie ustawać w modlitwie!” Może to być nawet modlitwa bez słów.. I o to proszę, proszę, abyście się za mnie tu modlili, za życia mojego i po śmierci”. Zapraszamy w każdą trzecią sobotę miesiąca więcej informacji na naszej stronie.